Abonnementsvoorwaarden

ABONNEMENTSVOORWAARDEN

Proefabonnementen
Proef- en kennismakingsabonnementen worden niet automatisch verlengd en stoppen na het aantal aangegeven nummers. U ontvangt wel een aanbieding voor een nieuw abonnement aan het einde van uw proefperiode.

Cadeau-abonnementen
Cadeau-abonnementen stoppen automatisch na het ontvangen van het aantal aangegeven nummers. De ontvanger ontvangt een aanbieding voor een nieuw abonnement aan het einde van het cadeauabonnement.

De eerste abonnementsperiode
De eerste abonnementsperiode gaat u aan voor bepaalde tijd en kunt u ook niet tussentijds beëindigen. Indien u het abonnement aan het einde van deze periode wilt beëindigen, dan dienen wij uiterlijk 3 maanden voor het einde van de abonnementsperiode uw opzegging in ons bezit te hebben.

Abonnementen na de eerste abonnementsperiode
Abonnementen worden na de eerste abonnementsperiode omgezet naar een jaarabonnement welke telkens voor een jaar wordt gefactureerd, tenzij u tenminste 3 maanden voor het eindigen van de geldende abonnementsperiode heeft opgezegd. Na de omzetting geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Langlopende abonnementen omzetten
Abonnementen die u aangaat met een looptijd van meer dan 12 maanden, worden na het einde van de geldende abonnementsperiode omgezet naar een abonnement dat eens per jaar wordt gefactureerd. Voor verdere informatie over deze omzetting, zie Abonnementen na de eerste abonnementsperiode. U bent gehouden voor de volledige duur van de abonnementsperiode en wordt beloond voor uw loyaliteit door middel van een korting of een welkomstgeschenk.

Adreswijzigingen/Bezorgklachten/Abonnement opzeggen
Heeft u een adreswijzigingen, een bezorgklacht of wilt u uw abonnement opzeggen, dan kunt u dit doorgeven via Abonnementenland, per telefoon of per e-mail.

Betapress Abonnementenland
Telefoon: 0900-2265263 (u kunt bellen van 9:00-17:00)
Email: . Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. E-mails zonder deze informatie zullen niet in behandeling worden genomen.