Horváth in Domburg

16 juni 2017 09:35
Overal in Nederland wordt 100 jaar De Stijl en 100 jaar innovatie herdacht met tentoonstellingen, cultuurwandelingen en manifestaties, ook in Zeeland! Het MTVP Museum Domburg brengt in zijn Voorjaarstentoonstelling 2017 het Zeeuwse werk van de Hongaars-Nederlandse kunstenaar Krisztián Horváth (1976), die à la Mondriaan een Zeeuwse inspiratie-ervaring en ontwikkelingsgang doormaakte.
In 2000 kwam de Hongaars-Nederlandse kunstenaar Krisztián Horváth (1976) voor het eerst naar Domburg. De kennismaking met de zee, het kustgebied van Walcheren en het Zeeuwse licht was een openbaring voor hem die tot een steeds verdergaande abstrahering zou leiden, nu eens subtiel, dan weer uitbarstend in een fel en stralend kleurgebruik. Uit Hongarije had Horváth warme, aardse kleuren meegenomen, die zich na een ‘Van Gogh’-periode vermengden met wat hij noemde: de ‘kitsch-kleuren’ van Toorop en Mondriaan. De zee maakte het, volgens hem, onvermijdelijk dat hij ging abstraheren, allereerst in zijn schilderijen. In een volgende fase kreeg zijn werk een driedimensionaal karakter. Stippen werden tot kleine op beschilderd hout aangebrachte kubussen en vervolgens tot als in een lijnenspel gevatte constructies. Weer tweedimensionaal en sterk van vorm en kleur waren zijn impressies van het Zeeuwse Meisje en bloemen, gevolgd door een geel-blauwe periode die zich toespitste op Domburgse duinen en tuinen. Daarna kwam de focus te liggen op houtskooltekeningen en -studies van onder meer De Manteling-bossen bij Domburg. Sinds enkele jaren maakt Horváth ook sieraden in zilver en goud. In het overzicht De schoonheid van alles! Krisztián Horváths Domburgse design in het Marie Tak van Poortvliet Museum komen in zo’n 90 werken de vele fasen van zijn Zeeuwse oeuvre aan bod. Conservator Francisca van Vloten schreef hierbij een rijk geïllustreerde publicatie (uitgave De Factory, 140 p., €20, ISBN 9789082344813).

Marie Tak van Poortvliet Museum . Domburg
t/m 2 juli
www.marietakmuseum.nl

Share |
Dit artikel is nog niet beoordeeld